Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Fagerholm Jeanette, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0159 /
Fagerudd Linda, kurator Pedersöre gymnasium, Sursik skola, Sursikvägen 43
68910 Bennäs
/ 044-7557 035
Forsblom Ann-Britt, specialbarnträdgårdslärare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0329 / 044-085 0886
Forsman Andreas, fastighetsvärd Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
/ 0440 850966
Forsman Andreas, serviceman, Pedersöre Vatten Lagervägen 2
68910 Bennäs
/ 044-756 4894
Forsström Patricia, planeringsingenjör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS
(06) 785 0319 /