Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Edfelt Guy, fastighetsskötare Team Södra
/ 050-554 5718
Ehnvall Christel, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0154 /
Eklund Pamela, biblioteksfunktionär Purmo bibliotek, Lillbyvägen 205
68940 Lillby
(06)7850 572 /
Eklund-Laurila Monika, Bitr. rektor Pedersöre gymnasium Sursikvägen 45
68910 Bennäs
06-7850271 / 050-4349146
Elenius Charlotta, skolpsykolog Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-7258770
Engström Gun, biblioteksfunktionär Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 279 /
Engström Sonja, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0203 /
Enqvist Lena, löneräknare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0106 /