Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Dahllund Camilla, löneräknare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0118 /
Dahlman Sebastian, förskolföreståndare Museigränden förskola/daghem, Essevägen 166
68820 Esse
(06)785 0543 / 044-563 2324
Djupsjöbacka Fredrik, projektingenjör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0321 / 044-755 7601