Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Back Susanne, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0117 /
Back Tage, mätningstekniker Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0325 / 050-562 5711
Backa Jan-Erik, ekonomi- och utvecklingsdirektör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0113 / 050-505 6113
Backlund Christian, rektor Lepplax skola, Lepplaxvägen 99
68530 Lepplax
(06) 785 0527 / 040-056 8619
Backlund Pontus, idrottssekreterare Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
06 7850281 / 044-7168713
Bäckström Aron, fastighetsskötare Team Södra
/ 050-3226 950
Barkar Katarina, projektkoordinator Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 7850 140 /
Berglund Maria, tf. chef för avbytarservicen Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0160 /
Björk Anders, serviceman, Pedersöre Vatten Lagervägen 2
68910 Bennäs
/ 044-755 7140
Björk-Uotinen Lilian, eftisledare Kyrkoby eftis, Skolhusvägen 31
68600 Jakobstad
044-364 6951 Kyrkoby eftis, /
Björkell Ulrika, daghemsföreståndare Tummeliten förskola/daghem, Holmvägen 4
68870 Edsevö
(06)785 0558 /
Björkgård Maria, kanslist landsbygdskansliet Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0157 / 044-755 7157
Björklund Hans, mästare yttre områden Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 050-554 5726
Björklund Mikael, musiklärare Mjölvägen 1
68910 BENNÄS
(06) 785 0276 / 044-3512 758
Björkstrand Mats, t.f biblioteksfunktionär Sundby utlåningsstation, Sundbyvägen 284
68690 Sundby
/ 044-0850277
Björkstrand Mats, t.f biblioteksfunktionär Utlåningsstation i Lappfors, Smedasvägen 20
68840 Lappfors
/ 044-3219 219
Björkvik Lillemor, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0326 /
Borgmästars Bernt, fastighetsskötare Team Norra
/ 050-5545 719
Borgmästars Yvonne, Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0204 / 044-755 7675
Boström Pia, tf. rektor Kyrkoby skola, Skolhusvägen 29
68600 Jakobstad
(06) 785 0520 /