Kategori

Perälä Nyman Nina, sysselsättningskoordinator

Förnamn: Nina
Efternamn: Perälä Nyman
Telefon: (06) 785 0105
Mobiltelefon: 044-709 5741
E-post: nina.perala-nyman@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa.