Kategori

Östman Sofie, barnträdgårdslärare

Förnamn: Sofie
Efternamn: Östman
Telefon: 044-7557 664
Mobiltelefon:
E-post: sofie.ostman@pedersore.fi
Adress: Dressinen daghem, Vasav. 40
68910 Bennäs
Avdelning:

Barnträdgårdslärare vid Dressinen daghem.