Kategori

Thylin Nancy, kanslist

Förnamn: Nancy
Efternamn: Thylin
Telefon: (06) 785 0253
Mobiltelefon:
E-post: nancy.thylin@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Kanslist för utbildningsavdelningen.