Kategori

Lampa Margaretha, kanslist

Förnamn: Margaretha
Efternamn: Lampa
Telefon: 06-785 0203
Mobiltelefon:
E-post: margaretha.lampa@pedersore.fi
Adress:
Avdelning:

Dagvårdens kanslist torsdagar och fredagar.