Kategori

Löfholm Kerstin, kanslist

Förnamn: Kerstin
Efternamn: Löfholm
Telefon: (06) 785 0327
Mobiltelefon:
E-post: kerstin.lofholm@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Kanslist (miljövård, vägar)