Kategori

Löf Yvonne, Ledare för småbarnspedagogik

Förnamn: Yvonne
Efternamn: Löf
Telefon: (06) 785 0208
Mobiltelefon:
E-post: yvonne.lof@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Beviljar dagvårdsplats för 1-5 åringar.