Kategori

Liljedahl-Lund Yvonne, chef för tekniska verket

Förnamn: Yvonne
Efternamn: Liljedahl-Lund
Telefon: (06) 785 0320
Mobiltelefon: 050-554 5725
E-post: yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: