Kategori

Grönhage Sofia, personalsekreterare

Förnamn: Sofia
Efternamn: Grönhage
Telefon: (06) 785 0115
Mobiltelefon:
E-post: sofia.gronhage@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Personalärenden, pensions- och sjukförsäkringsärenden