Kategori

Boström Pia, tf. rektor

Förnamn: Pia
Efternamn: Boström
Telefon: (06) 785 0520
Mobiltelefon:
E-post: pia.bostrom@pedersore.fi
Adress: Kyrkoby skola, Skolhusvägen 29
68600 Jakobstad
Avdelning:

Rektor i Kyrkoby skola