Kategori

Jungerstam Tore, rektor

Förnamn: Tore
Efternamn: Jungerstam
Telefon: (06) 785 0511
Mobiltelefon: 050-400 4234
E-post: tore.jungerstam@pedersore.fi
Adress: Bäckby skola, Skolbackavägen 59
68830 Bäckby
Avdelning:

Rektor i Bäckby skola