Kategori

Herrmans Catarina, chef för småbarnspedagogik

Förnamn: Catarina
Efternamn: Herrmans
Telefon: (06) 785 0201
Mobiltelefon: 044-585 0201
E-post: catarina.herrmans@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Chef för småbarnspedagogik