Kategori

Hellund Stefan, vägmästare

Förnamn: Stefan
Efternamn: Hellund
Telefon: (06) 785 0323
Mobiltelefon: 050-562 5707
E-post: stefan.hellund@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: