Kategori

Gunell Benny, landsbygdssekreterare

Förnamn: Benny
Efternamn: Gunell
Telefon: (06) 785 6135
Mobiltelefon: 044-755 7687
E-post: benny.gunell@pedersore.fi
Adress: Jungarvägen 32
66850 Jeppo
Avdelning:

Handläggning och utbetalning av jordbruksstöd