Kategori

Fagerholm Jeanette, kanslist

Förnamn: Jeanette
Efternamn: Fagerholm
Telefon: (06) 785 0159
Mobiltelefon:
E-post: jeanette.fagerholm@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Handläggning och utbetalning av jordbruksstöd.