Kategori

Enqvist Lena, löneräknare

Förnamn: Lena
Efternamn: Enqvist
Telefon: (06) 785 0106
Mobiltelefon:
E-post: lena.enqvist@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Löneräknare för lärare, avbytare, skolornas köks- och städpersonal. Förtroendevaldas arvoden.