Kategori

Engström Sonja, kanslist

Förnamn: Sonja
Efternamn: Engström
Telefon: (06) 785 0203
Mobiltelefon:
E-post: sonja.engstrom@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Dagvårdens kanslist.