Kontaktpersoner

Kategori

Kontakter i Ekonomiavdelningen

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Ahlskog Ulrika, huvudbokförare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0114 /
Asplund Monika, kosthålls- och städchef Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0121 / 050-4094 338
Back Susanne, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0117 /
Backa Jan-Erik, ekonomi- och utvecklingsdirektör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0113 / 050-505 6113
Dahllund Camilla, löneräknare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0118 /
Enqvist Lena, löneräknare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0106 /
Grönhage Sofia, personalsekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0115 /
Hägg Carina, ekonomisekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0254 /
Lassfolk Jessica, kassör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0116 /