Kategori

Molander Hanna, rektor

Förnamn: Hanna
Efternamn: Molander
Telefon: (06) 785 0513
Mobiltelefon:
E-post: hanna.molander@pedersore.fi
Adress: Edsevö skola, Holmvägen 7
68870 Edsevö
Avdelning:

Rektor i Edsevö skola