Kategori

Tokou Maria, kanslist

Förnamn: Maria
Efternamn: Tokou
Telefon: (06) 785 0104
Mobiltelefon:
E-post: maria.tokou@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Kommunfullmäktiges och -styrelsens kansliuppgifter, arkiv.