Kategori

Björkvik Lillemor, kanslist

Förnamn: Lillemor
Efternamn: Björkvik
Telefon: (06) 785 0326
Mobiltelefon:
E-post: lillemor.bjorkvik@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Kanslist (tomter, arrenden)