Kategori

Björkgård Maria, kanslist landsbygdskansliet

Förnamn: Maria
Efternamn: Björkgård
Telefon: (06) 785 0157
Mobiltelefon: 044-755 7157
E-post: maria.bjorkgard@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: