Kategori

Björkell Ulrika, daghemsföreståndare

Förnamn: Ulrika
Efternamn: Björkell
Telefon: (06)785 0558
Mobiltelefon:
E-post: ulrika.bjorkell@pedersore.fi
Adress: Tummeliten förskola/daghem, Holmvägen 4
68870 Edsevö
Avdelning:

Daghemsföreståndare vid Tummeliten förskola/daghem