Kontaktpersoner

Kategori

Kontakter i Biblioteket

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Aspfors Gullan, biblioteksfunktionär Sundby utlåningsstation, Sundbyvägen 284
68690 Sundby
/ 044-0850277
Eklund Pamela, biblioteksfunktionär Purmo bibliotek, Lillbyvägen 205
68940 Lillby
(06)7850 572 /
Engström Gun, biblioteksfunktionär Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 279 /
Hortans Solveig, bibliotekschef Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 277 /
Löfdahl Anita, bibliotekarie Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 278 /
Roslund Annette, biblioteksfunktionär Lepplax utlåningsstation, Lepplaxvägen 99
68530 Lepplax
(06)7850 579 /
Sandén Sara, biblioteksfunktionär Överesse bibliotek, Museigränd 2
68820 Överesse
(06)7850 574 /
Sundqvist Britt-Helen, biblioteksfunktionär Kyrkoby bibliotek, Skolhusvägen 31 C
68600 Jakobstad
(06) 7850 570 /
Vähäkangas Lise-Lotte, biblioteksfunktionär Ytteresse bibliotek, Ytteressevägen 218
68810 Ytteresse
(06)7850 573 /