Kategori

Backa Jan-Erik, ekonomi- och utvecklingsdirektör

Förnamn: Jan-Erik
Efternamn: Backa
Telefon: (06) 785 0113
Mobiltelefon: 050-505 6113
E-post: jan-erik.backa@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Chef för ekonomiförvaltningen. Finansiering, försäkringar, näringslivsfrågor.