Kontaktpersoner

Läs mera om avbytarservicen

Kategori

Kontakter i Avbytarservice

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Berglund Maria, tf. chef för avbytarservicen Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0160 /
Granholm Ann-Sofi, ledande avbytare Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
65610 Korsholm
/ 050-350 2989
Granqvist Marina, tf. avbytarsekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0166 / 044-755 7712
Hansén Nina, tf. ledande avbytare Kommungården Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
785 0161 /
Härtull Gunder, avbytarsekreterare Vörå kommungård, Vöråvägen 18
66600 Vörå
/ 044 755 7731
Hautakoski Petra,tf. ledande avbytare Korsholms ämbetshus
/ 050-443 6961
Junttila Sonja, ledande avbytare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 050-407 5465
Källros Ann-Christin, avbytarsekreterare Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
65610 Korsholm
/ 044-727 7956
Skriko Bernt, ledande avbytare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-085 0867