Kategori

Åström Gullan, kanslist

Förnamn: Gullan
Efternamn: Åström
Telefon: (06) 785 0257
Mobiltelefon:
E-post: gullan.astrom@pedersore.fi
Adress: Sursik skola, Sursikvägen 43
68910 Bennäs
Avdelning:

Kanslist i Sursik skola