Kategori

Asplund Monika, kosthålls- och städchef

Förnamn: Monika
Efternamn: Asplund
Telefon: (06) 785 0121
Mobiltelefon: 050-4094 338
E-post: monika.asplund@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: