Kategori

Andtfolk Gun-Helen, kanslist

Förnamn: Gun-Helen
Efternamn: Andtfolk
Telefon: (06) 785 6136
Mobiltelefon:
E-post: gun-helen.andtfolk@pedersore.fi
Adress: Jungarvägen 32
66850 Jeppo
Avdelning:

Handläggning och utbetalning av jordbruksstöd.