Kategori

Andtfolk Gun-Helen, kanslist

Förnamn: Gun-Helen
Efternamn: Andtfolk
Telefon:
Mobiltelefon: 044-7557169
E-post: gun-helen.andtfolk@pedersore.fi
Adress: Jungarvägen 32
66850 Jeppo
Avdelning:

Handläggning och utbetalning av jordbruksstöd.