Kategori

Ahlvik Lisa, specialbibliotikarie Huvudbiblioteket

Förnamn: Lisa
Efternamn: Ahlvik
Telefon: 06-7850 298
Mobiltelefon: 044-7557 699
E-post: lisa.ahlvik@pedersore.fi
Adress: Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
Avdelning: