Kategori

Ahlvik-Fors Carina, byggnadsinspektör

Förnamn: Carina
Efternamn: Ahlvik-Fors
Telefon: (06) 785 0150
Mobiltelefon: 050-531 5711
E-post: carina.ahlvik-fors@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: