Kategori

Ahlskog Martin, rektor Sursik och Pedersöre gymnasium

Förnamn: Martin
Efternamn: Ahlskog
Telefon: (06) 785 0255
Mobiltelefon: 044-7557 661
E-post: martin.ahlskog@pedersore.fi
Adress: Sursik skola, Surskivägen 43
68910 Bennäs
Avdelning:

Rektor i Sursik skola och Pedersöre gymnasium