tjärbränningKommunens historia

Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. År 1348 nämns sockennamnet Pedersöre för första gången i skrifterna. Det var då som konung Magnus Eriksson utfärdade en författning angående handeln i socknarna Mustasaari (Korsholm), Närpes och Pedersöre.

Det österbottniska kustlandet var vid denna tid uppdelat i tre socknar, och Pedersöre var då en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr.

Genom seklerna lösgjordes kapellförsamlingar från storsocken, och år 1865 avskildes Esse och Purmo till självständiga församlingar och kommuner.

Pedersöre fick sin nuvarande utsträckning år 1977, då Esse och Purmo kommuner åter sammanfördes med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre i dag utgör.

Älvarna har präglat vår historia. Längs med älvarna flottades virke och tjära från skogarna till kusten och vidare ut i världen. Timmermän från Pedersöre var berömda för sin skicklighet vid byggande av segelfartyg från 1500-talet till in på 1800-talet.

Pedersöre är av tradition också en utpräglad jordbruksbygd, och många är de kvarnar som under gångna tider malt vid åarnas brusande forsar. Pedersöre har flera erkänt bra bygdemuséer som visar boende, arbetsredskap och gårdsgrupper från de senaste seklerna.

Läs mera om vårt kulturarv på kulturbyråns hembygdssidor

Den som vill veta mera om kommunens historia har möjlighet att köpa följande verk som finns till salu vid kommungården:

Pedersöres historia i tre band (utk. 1971), pris 20 euro/del
Purmo kommuns historia Leva fattig - dö rik (utk. 2001), pris 48 euro
Esse kommuns historia Forsen och furan (utk. 2003), pris 48 euro