Utbildning i dataskydd och informationssäkerhet

Kommunen förutsätter att alla anställda med en pedersore.fi-epostadress genomför nätkurserna "Dataskyddets grunder" och "Grunder i informationssäkerhet" (2 olika kurser).

Är du osäker på om du redan har avlagt kurserna, kan du logga in på Granites kursportal och kolla den utbildning som är klar är grön, den som är på hälft är har ett gult utropstecken.

Man behöver inte avlägga hela kursen på en gång, det går bra att logga ut emellan och fortsätta en annan gång.

Skriv ut och spara intygen från de genomförda kurserna!

Inloggning till Granite-kursportalen:

https://www.ersm.fi/?language=sv

https://www.ersm.fi/?lang1=2  (English)

 .. om man glömt lösenordet:

https://www.ersm.fi/?forgottenpassword

 ... om man inte har registrerat sig tidigare:

https://www.ersm.fi/index.php?order=IpyRYvu0