Information till registrerade

Dataskyddsbeskrivningar för behandlingarna (personregistren) finns till påseende vid:

  • Informationen vid Kommungården i Pedersöre
    (Skrufvilagatan 2 FI-68910 BENNÄS)

  • Utlåningsdisken vid Huvudbiblioteket i Pedersöre
    (Vasavägen 1, FI-68910 BENNÄS)

Personalen på dessa ställen är utbildad att hjälpa dej med detta.

Läs mer på följande länk
https://tietosuoja.fi/sv/beratta-om-behandlingen-for-den-registrerade