Kommungården i Bennäs fotograferad från gatan.
Pedersöre kommungård i Bennäs.

Kommunfakta

Yta

Totalareal 823 km2
-varav landareal 790 km2
-vattenareal 33 km2

Folkmängd

1.1.2019: 11.016 personer

Folkmängd i Pedersöres byar

Språklig fördelning

De svenskpråkigas andel av totalbefolkningen 1.1.2019: 89,0 %

Åldersfördelning 1.1.2019

0-14 år: 23,6 %
15-64 år: 58,4 %
65 år och äldre: 18,0 %

Skatteprocent

2019: 20,5 %

Arbetslöshetsprocenten

medeltal 2018: 2,9 %