Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningens personal

Avbytarservicens personal

Landsbygdsförvaltningens personal

Till förvaltningsavdelningens uppgifter hör bl.a.

- beredning av ärenden till kommunstyrelsens och -fullmäktiges sammanträden
- verkställande av kommunstyrelsens och -fullmäktiges beslut
- översättning
- alla kansliuppgifter som hör till kommunstyrelsens och -fullmäktiges verksamhet
- informationen, såväl den interna som den externa
- landsbygdsförvaltningen
- avbytarservicen

Chef för förvaltningsavdelningen är kanslichef Carina Wärn