Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens personal

IKT-enhetens personal

Till ekonomiavdelningens uppgifter hör bl.a.

- redovisning och rapportering
- betalningsrörelse och fakturering
- budget och bokslut
- löneräkning och personalärenden
- it-stöd
- kosthåll och städning
- finansiering och försäkring

Chef för ekonomiavdelningen är ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa