Förvaltningsstadga (PDF 531 kB)

Strategisk generalplan 2030 (PDF 6,2 MB)

Markpolitiskt program 2014 (PDF 337 kB)

Byggnadsordning 2018 (PDF 295 kB)

Bokslut 2018 (PDF 2,2 MB)

Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 (PDF 4,8 MB)

Koncerndirektiv 2017 (PDF 318 kB)

Språkstadga (PDF 95,7 kB)

Redogörelse för bindningar

Registerbeskrivning för bindningsregistret (PDF 115 kB)

Revisionsberättelsen 2018 (PDF 113 kB)

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2018 (PDF 262 kB)