Kommunens skattesatser

Enligt kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats.

Kommunfullmäktige beslutade 19.11.2018 att bibehålla inkomstskattesatsen på 20,5 %.

Vid samma sammanträde beslutade fullmäktige fastställa följande fastighetsskatteprocenter för år 2019:

 

Fastighetsskatteprocenter

2019

Allmän fastighetsskatteprocent

0,93

Stadigvarande bostadsbyggnad

0,55

Övriga bostadsbyggnader

1,15

Obebyggda byggplatser  

    -

Allmännyttiga samfund

0,00

Kraftverk

2,85