Centralvalnämnden 1.6.2017-31.5.2021

Melin, Martin, ordförande
Willman, Johan, viceordförande
Enqvist, Lena
Jansson, Tuija
Sjö, Mary

Ersättare (inte personliga, kallas i den ordning de är uppställda)

1. Bergqvist, Helena
2. Joskitt, Helena
3. Nybacka, Matias
4. Stubb, Kurt
5. Jämsä, Kari