Kommunstyrelsens sammanträden våren 2020

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under våren 2020:

20 januari
3 februari
17 februari
2 mars
16 mars
30 mars
20 april
4 maj
18 maj
1 juni
22 juni

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.