Kommunstyrelsen 1.6.2019 - 31.5.2021

e-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi


Kommuntyrelsens sammanträdesdatum
ByggnadssektionenEkonomi- och koncernsektionenPersonalsektionenPlanläggningssektionen

Greger Forsblom
Kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom (SFP)
Kommunstyrelsens viceordförande: Christian Backlund (SFP)

Kommunstyrelsens medlemmar: (e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi)

Backlund, Christian (SFP)
tfn 0400 568 619

Berger, Helena (SFP)
tfn 044 365 1873

Borgmästars, Yvonne (SFP)
tfn 0400 290 083

Forsblom, Greger (SFP)
tfn 0500 368 852

Hjulfors, Bernhard (SFP)
tfn 0400 911 554

Härmälä, Elin (SDP)
tfn 050 592 1046

Lindfors, Ralf (KD)
tfn 050 518 2866

Roslund-Nordling, Camilla (SFP)
tfn 050 370 0526

Sjöskog, Niclas (SFP)
tfn 040 551 0087

Snellman, Bernt (KD)
tfn 040 830 8890

Wiklund, Senja (KD)
tfn 050 305 0107


Ersättare:

Björkskog, Eva (KD)
(Lindfors, Ralf)

Ekman, Stephan (SFP)
(Backlund, Christian)

Grön, Paulina (SFP)
(Berger, Helena)

Häggblom, Carola (SFP)
(Hjulfors, Bernhard)

Häggman, Roger (SFP)
(Forsblom, Greger)

Häll, Tarja (SFP)
(Roslund-Nordling, Camilla)

Källman, Carl-Johan (SDP)
(Härmälä, Elin)

Kulla, Ingvar (SFP)
(Borgmästars, Yvonne)

Lasén, Joakim (SFP)
(Sjöskog, Niclas)

Lasén, Mikael (SFP)
(Wiklund, Senja)

Södö, Siv (KD)
(Snellman, Bernt)