MI-föreläsning med Bo Hejlskov: Hantering av problemskapande beteende

OBS! Föreläsningen är FULLBOKAD!
Ti 4.2.2020 kl. 16.00-19.30
i Sursik skola, Anderssénsalen.
Servering från kl. 15.15.

Kom på en föreläsning om beteendeproblem i skolan! Skolans primära uppdrag är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Man fokuserar därför ofta insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Föreläsningen syftar till att ge skolans personal  och andra intresserade praktiska verktyg att hantera utåtriktat och störande beteende med. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld och konflikter.

Den första delen av föreläsningen handlar om förhållningssätt och teori, den andra halvan om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån. Metoderna innebär att man håller sig lugn för att inte tillföra mer stress i problemskapande situationer. På ett humoristiskt och ögonöppnande sätt visar psykolog Bo Hejlskov Elvén hur man kan hantera barn och unga vuxna som har svårt att reglera sina känsloutbrott och förklarar även hur det kommer sig att vissa beteenden uppstår i samspel med andra. ”Förälderns ansvar är att hjälpa barnet att lyckas, barn lär sig inte av att misslyckas!” säger Bo Hejlskov Elvén.

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog, föreläsare och författare framförallt känd för sitt arbete med hur lågaffektiva psykologiska metoder kan användas i bemötandet av personer med autism och ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska tillstånd. 2009 tilldelades han priset Årets pusselbit av Autism- och Aspergerförbundet "För arbetet med att lättillgängligt sprida konstruktiv kunskap om bemötandet av personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till verksamheter över hela landet, ett arbete som präglas av djup insikt och stor respekt." 

Föreläsningen är riktad till personal inom utbildningssektorn men är också öppen för allmänheten.

OBS! Förskollärare och lärare från kommunerna anmäler sig till sin arbetsplats och skriftlig gruppanmälan görs sedan gemensamt till katarina.barkar@pedersore.fi 

Servering ingår i deltagaravgiften.

Deltagaravgift: 25 €
Anmälan för enskilda görs senast 28.1 via denna länk
eller tel. 06-7850 275 eller 06-7850 274.