Avlopp


Pedersöre Vatten handhar alla funktioner gällande kommunal avloppsvattenhantering. För mera information gå in på www.pedersorevatten.fi 

På områden utanför Pedersöre Vattens verksamhetsområde måste fastighetsägare ordna egna avloppsreningssystem.