Planläggningsöversikt

Enligt markanvändnings- och bygglagen skall kommunerna sammanställa en översikt som beskriver planläggningsärenden och frågor i anslutning till dessa i kommunen. I planläggningsöversikten, som uppgörs årligen, presenteras aktuella planeringsfrågor i kommunen på olika nivåer. I denna redogörs kortfattat för vad som händer på regional nivå, generalplanenivå och detaljplanenivå.

planläggningsöversikt 2013

planläggningsöversikt 2014

planläggningsöversikt 2015

planläggningsöversikt 2016

planläggningsöversikt 2017

planläggningsöversikt 2018

planläggningsöversikt 2019