Kartor

 

Adresskarta

 
Öppna adresskartan i webbapplikationen ArcGis
 

Besökskarta

Information fås genom att klicka på ikonerna på kartan.

Karta med gamla namn på platser i Kyrkoby (Kyrkolind)

Kartan öppnas i webbapplikationen ArcGis

 

Lantmäteriverkets grundkarta (terrängdatabas)

Karttjänst på Lantmäteriverkets webbplats